Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 8

 1. Wychowankowie przyjmowani są do Ośrodka na wniosek Zespołu ds. Rekrutacji, który podejmuje decyzje o przyjęciu wychowanka po analizie dokumentacji, przeprowadzonych rozmowach wstępnych z kandydatem na wychowanka i rodzicami/opiekunami prawnymi oraz konsultacji psychologiczno-pedagogicznej.
  Zespół ds. Rekrutacji w skład którego wchodzi Dyrektor, bądź osoba przez niego upoważniona, pedagog, psycholog, kierownik internatu zastrzega sobie możliwość prowadzenia etapowej rekrutacji, jak również wskazania terminu rekrutacji na nowy rok szkolny. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci z terenu m. st. Warszawy.
 2. Dzieci i młodzież mieszkające poza terenem m. st. Warszawy, przyjmowane są dodatkowo na podstawie skierowania z Biura Edukacji m. st. Warszawy, po wcześniejszym złożeniu przez ich rodziców/opiekunów prawnych wniosku w macierzystym Starostwie, które kieruje dziecko do powiatu warszawskiego, o ile nie posiada na swoim terenie odpowiedniej placówki, bądź w placówce tego typu brak miejsc.
 3. Decyzja o odmowie przyjęcia wychowanka, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych sporządzana jest w formie pisemnej.
 4. Do Ośrodka dzieci przyjmowane są w godzinach od 8:00 do 16:00, w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyjęcie może nastąpić w godzinach popołudniowych.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH

CZEKAMY NA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, KTÓRZY:

 • mają kłopoty z nauką i systematycznym chodzeniem do szkoły;
 • trudno im znaleźć porozumienie z rówieśnikami i osobami dorosłymi;
 • nie zawsze przestrzegają norm społecznych.

Przyjmujemy dzieci i młodzież na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, po uzyskaniu z poradni psychologiczno – pedagogicznej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. Z podopiecznymi pracujemy w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

 ZAPEWNIAMY KAŻDEGO WYCHOWANKA  NASZ OŚRODEK TO  MIEJSCE, W KTÓRYM:

 • będzie mógł się rozwijać,
 • nabędzie umiejętności, które pozwolą zrozumieć i rozwiązać problemy,
 • nauczy się sposobów radzenia sobie z agresją i złością,
 • na pewno poprawi swoją sytuacje szkolną,
 • odkryje i rozwinie swoje talenty,
 • nawiąże nowe znajomości i zdobędzie przyjaźnie.

Zapewniamy dobry dojazd, Ośrodek znajduje się niedaleko trasy kolejowej SKM i KM na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

DLA UCZNIA/WYCHOWANKA PROPONUJEMY m.in.:

zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia terapii pedagogicznej i terapii logopedycznej;

zajęcia rozbudzające kreatywność, zajęcia arteterapii, teatralne, taneczne;

zajęcia sportowe – piłka nożna, tenis stołowy, basen, siłownia, siatkówka;

indywidualną pomoc psychologiczno – pedagogiczną .

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JEST RÓŻNORODNA, A PROPONOWANE AKTYWNOŚCI KAŻDE DZIECKO MOŻE WYBRAĆ ZGODNIE Z ZAINTERESOWANIAMI  

  DROGI RODZICU !!!

JEŻELI DBASZ O ROZWÓJ SWOJEGO DZIECKA I NIE JESTEŚ OBOJĘTNY  NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY TA OFERTA SKIEROWANA JEST DO CIEBIE.

PRZYGOTUJ SWOJE DZIECKO DO POBYTU U NAS.

ONO NAPRAWDĘ POWINNO BYĆ PRZEKONANE, ŻE W TEN SPOSÓB PRZEZWYCIĘŻY PROBLEMY, Z KTÓRYMI DOTĄD NIE MOGŁO SOBIE PORADZIĆ.

   RODZICU PAMIĘTAJ !!!

NIE JESTEŚ SAM, DROGA DO POPRAWY SYTUACJI TWOJEGO DZIECKA ZACZYNA SIĘ U NAS.

Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu