Sprawozdanie 2019

Sprawozdanie 2019

W związku z obowiązkiem opublikowania sprawozdania finansowego za rok 2018 wynikającego z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911) załączamy Sprawozdanie Finansowe za rok 2018 MOS nr 8

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu