Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8

MOS nr 8

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8 Warszawa – Radość

MOS Nr 8 to placówka edukacyjna prowadzona przez Biuro Edukacji m.st.Warszawy – założona 1 września 2008 roku. W skład Ośrodka wchodzi Szkoła Podstawowa nr 349 (klasy IV-VI) oraz internat dla chłopców i dziewcząt. Ośrodek zlokalizowany jest w Radości,  na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 8 został utworzony z myślą o dzieciach ze szkoły podstawowej, które ze względu na zaburzenia rozwojowe, zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym oraz trudności w uczeniu się są zagrożone niedostosowaniem społecznym.

Obserwując naszych wychowanków stwierdzamy:
– dużą impulsywność reakcji
– duże trudności w przestrzeganiu zasad i norm społecznych
– częste konflikty z rówieśnikami i kadrą Ośrodka
– łamanie reguł grupowych
– odmowę wykonywania większości zadań, głównie w szkole, które uważane są za trudne
– zaburzone zachowanie
– nadpobudliwość psychoruchową, ADHD
– nerwowość
– niską samoocenę
– brak umiejętności koncentracji uwagi
– ubogi zasób słownictwa
– nieumiejętność czytania i pisania (estetyka i poprawność ortograficzna)
Wszystkie dzieci przebywające w Ośrodku posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Większość naszych podopiecznych, ze względu na zaburzenia zachowania objętych jest stałą opieką psychiatryczną.

Nieprawidłowości, które obserwujemy wynikają między innymi z  ich sytuacji rodzinnej, bezradności wychowawczej opiekunów, nie uczęszczaniu do szkoły, braku wsparcia i pomocy ze strony byłych szkół.
Nasza praca socjoterapeutyczna jest skierowana nie tylko do dzieci, ale również do ich opiekunów.
Dajemy wsparcie dla Rodziców i Opiekunów, pomoc w rozwiązywaniu problemów. Uczymy  umiejętności wychowawczych i wspomagamy w różnych sytuacjach życiowych.

Jesteśmy Ośrodkiem, którego celem nadrzędnym jest dobro dziecka. Szczególnie nastawieni jesteśmy na eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie młodych ludzi do życia społecznego zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi, między innymi wspomagając i umożliwiając ukończenie szkoły podstawowej.

Na czym polega nasza praca!

Ośrodek organizuje i zapewnia wychowankom udział w zajęciach psychopedagogicznych, terapii edukacyjnej i zajęciach wyrównawczych oraz zajęciach socjoterapeutycznych. W ich trakcie za pomocą metod pracy z grupą  dokonuje się wstępnej diagnozy podopiecznych, organizuje zajęcia, mające pokazać sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresogennych, uczy asertywności, uczy podstawowych zasad funkcjonowania w społeczeństwie.
Szczególny nacisk, w pracy z dziećmi, kładziemy na zajęcia popołudniowe rozwijające  zainteresowania i umiejętności oraz wyobraźnię i ambicję naszych wychowanków.

Nasza oferta, to m. in.:
zajęcia muzyczne, nauka gry na gitarze, zajęcia filmowe,
Liga piłki nożnej; udział wychowanków w rozgrywkach piłki nożnej między Ośrodkami,
małe gotowanie; czyli zajęcia, na których młodzież uczy się gotować smaczne, tanie potrawy,
gry planszowe; rozwijanie umiejętności gier towarzyskich,
tenis stołowy, zajęcia sportowe, siłownia, 
zajęcia komputerowe; uświadamianie, że komputer to nie tylko gry i zabawy,
zajęcia plastyczne; rozwijanie umiejętności artystycznych,wyplatanie z papieru,
basen, aerobic, zajęcia taneczne, biblioterapia, praca z książką,
zajęcia promujące zdrowy styl życia.

Mając na uwadze wszechstronny rozwój zainteresowań wychowanków staramy się modyfikować programy  do bieżących potrzeb i otwierać się na autorskie pomysły.

Jednym z głównych założeń pracy naszego ośrodka jest wychowanie przez sport.
Ośrodek, od samego początku,  bierze udział w różnych imprezach sportowych proponowanych przez inne ośrodki oraz m. st. Warszawę . Są to:
– Warszawska Liga Piłki Nożnej Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka
– Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego dla MOS-ów, MOW-ów i placówek opiekuńczo- wychowawczych  m.st. Warszawy
– Liga Tenisa Stołowego dla MOS-ów, MOW-ów i placówek opiekuńczo- wychowawczych  m.st. Warszawy
– Turniej Piłki Nożnej organizowany na Legii, współorganizator m. st. Warszawa,
– Turniej tenisa stołowego o Puchar Dyrektora MOS nr 8, .
– udział w Turnieju Siłowym Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka.

W Ośrodku pracuje młody, pełen entuzjazmu zespół wychowawców z przygotowaniem resocjalizacyjnym, a także pedagog, psycholog, terapeuta pedagogiczny i logopeda.
Ośrodek wyposażony jest w:
salę multimedialną,
gabinet z nowoczesnym sprzętem do terapii EEG Biofeedback,
pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice multimedialne,
salę socjoterapeutyczną,
pracownię plastyczną,
pracownię komputerową,
siłownię,
bibliotekę,
pokój zabaw
oraz inne pomieszczenia służące dzieciom.

W Ośrodku zorganizowane jest miejsce dla 48 podopiecznych. Obecnie funkcjonują trzy oddziały klasowe: klasa IV, klasa V, klasa VI.

Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu