Terapia logopedyczna

W mojej pracy logopedycznej zajmuję się:

  1. Profilaktyką (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy)

– stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej,

– czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej,

– zapobieganie dysharmonii rozwojowych,

– stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego,

– prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną tj. ćwiczeń ortofonicznych: słuchowych, rytmicznych, usprawniających narządy mowy, artykulacji, dykcji

  1. Diagnostyką (rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych)

– przeprowadzanie  przesiewowych badań wymowy uczniów,

– diagnoza logopedyczna,

  1. Terapią (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów uczniom mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem)
  2. objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci,
  3. rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy i umiejętności wypowiadania się,
  4. wyrównywanie opóźnień mowy,
  5. korygowanie wad wymowy,
  6. stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego,
  7. usprawnianie procesów wzrokowo – ruchowo – słuchowych,
  8. wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacja

Lidia Durbajło – l.durbajlo.mos8@radosc.edu.pl

Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu